Navigare în articole

Dezinfectarea laptelui și a cărnii. Linkuri Utile

CAPITOLUL I Transport de animale vii la abator Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care transportă animale vii la abatoare trebuie să asigure conformitatea cu următoarele cerinţe: a în timpul colectării şi transportului, animalele trebuie să fie manipulate cu grijă, fără să li se cauzeze suferinţe inutile; b animalele care prezintă simptome de boală sau sunt originare din efective cunoscute a fi contaminate cu agenţi importanţi pentru sănătatea publică pot să fie transportate la abator numai atunci când autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, permite aceasta.

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure că, în fapt, construcţia, configuraţia şi echipamentele abatoarelor în care sunt tăiate ongulate domestice întrunesc dezinfectarea laptelui și a cărnii cerinţe: a abatoarele trebuie să aibă facilităţi de cazare adecvate şi igienice sau, dacă clima permite, ţarcuri de aşteptare ce sunt uşor de curăţat şi dezinfectat. Aceste facilităţi trebuie să fie dotate cu echipamente pentru adăparea animalelor şi, dacă este necesar, pentru furajarea acestora.

Evacuarea apelor reziduale nu trebuie să compromită siguranţa alimentelor; b acestea trebuie să aibă facilităţi sau, dacă clima permite, ţarcuri, ce se pot închide separat pentru animalele bolnave sau suspecte, papillomatosis histology dispozitive de evacuare a dejecţiilor separate şi construite astfel încât să se evite contaminarea altor animale, cu excepţia cazului în care autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, consideră că nu sunt necesare astfel de amenajări; c mărimea facilităţilor de cazare trebuie să asigure respectarea bunăstării animalelor.

Proiectarea acestora trebuie să faciliteze inspecţiile ante-mortem, incluzând identificarea animalelor sau a grupurilor de animale. Atunci când funcţionează mai mult de o linie de tăiere în aceeaşi clădire, trebuie să existe o separare adecvată a liniilor pentru a se preveni contaminarea încrucişată.

Abatoarele trebuie să aibă facilităţi pentru dezinfectarea ustensilelor cu apă caldă furnizată la o temperatură minimă de 82oC sau un sistem alternativ ce are un efect echivalent. Echipamentele utilizate pentru spălarea mâinilor de către personalul angajat în manipularea cărnii neprotejate trebuie să aibă robinete proiectate astfel încât să se prevină răspândirea contaminării. Este necesar să dezinfectarea laptelui și a cărnii facilităţi ce se pot încuia pentru depozitarea la frig a cărnii suspecte şi facilităţi separate ce se pot încuia pentru depozitarea cărnii declarate improprii pentru consum uman.

Este necesar aduc viermi existe un loc separat cu amenajări corespunzătoare pentru curăţarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport al animalelor vii. Totuşi, abatoarele nu trebuie să aibă aceste spaţii şi amenajări dacă autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, permite aceasta şi dacă există în apropiere spaţii şi amenajări autorizate oficial.

Abatoarele trebuie să aibă facilităţi ce se pot încuia, destinate tăierii animalelor bolnave şi suspecte. Acest lucru nu este esenţial dacă această tăiere are loc în alte întreprinderi autorizate pentru acest scop de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la sfârşitul perioadei normale de tăiere. Dacă bălegarul sau dezinfectarea laptelui și a cărnii tractusului digestiv este depozitat în abator, trebuie să existe o zonă specială ori un loc pentru acest scop.

Abatoarele trebuie să aibă o facilitate cu posibilitate de închidere, echipată adecvat, sau, atunci când este necesar, o cameră pentru utilizare exclusivă de către serviciul veterinar. După sosirea la abator, tăierea animalelor nu trebuie să fie întârziată vestibular papillomatosis large mod nejustificat, cu excepţia cazului în care, din motive de bunăstare, animalelor trebuie să li se asigure o perioadă de odihnă înainte de tăiere.

VI; ii animalelor tăiate la locul de producţie, în conformitate cu secţiunea a III-a; iii vânatului sălbatic, în conformitate cu secţiunea a IV-a cap.

Dezinfectarea laptelui și a cărnii

Animalele sau, atunci când se consideră corespunzător, fiecare lot de animale expediat pentru tăiere trebuie să fie identificate astfel încât să poată fi urmărită originea acestora. Animalele trebuie să fie curate.

dezinfectarea laptelui și a cărnii intraductal papilloma in pregnancy

Operatorii din abator trebuie să urmeze instrucţiunile medicului veterinar desemnat de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.

Animalele introduse în sala abatorului trebuie să fie tăiate fără întârziere nejustificată. Asomarea, sângerarea, jupuirea, eviscerarea şi altă toaletare trebuie să fie efectuate fără întârziere nejustificată şi într-o manieră care să evite contaminarea cărnii. Dezinfectarea laptelui și a cărnii special: a traheea şi esofagul trebuie să rămână intacte în timpul sângerării, cu excepţia cazului tăierii conforme cu un ritual religios; b în timpul îndepărtării pieilor şi a lânii: i trebuie să fie evitat contactul dintre suprafaţa externă a pielii şi carcasă; ii operatorii şi echipamentele ce vin în contact cu suprafaţa externă a pielii şi a lânii nu trebuie să intre în contact cu carnea; c trebuie să fie luate măsuri pentru a se preveni scurgerea conţinutului tractusului digestiv în timpul şi după eviscerare şi pentru a se asigura că eviscerarea este finalizată cât mai curând posibil după asomare; d îndepărtarea ugerului nu trebuie să genereze contaminarea carcasei cu lapte sau colostru.

Trebuie să fie efectuată jupuirea completă a carcasei şi a altor părţi ale corpului destinate pentru consum uman, cu excepţia animalelor din specia porcine, a capetelor şi a picioarelor de la animale din speciile ovine, caprine şi viţei.

Capetele şi picioarele trebuie să fie manipulate astfel încât să se evite contaminarea altor cărnuri. Când nu sunt jupuite, animalelor din specia porcine trebuie să li se îndepărteze imediat părul. Trebuie să fie redus la minimum riscul contaminării cărnii cu apa de la opărire. Pot fi utilizaţi pentru această operaţie numai aditivi autorizaţi.

Procesarea și promovarea cărnii într-un singur loc-Salina Turda. O idee interesantă pentru fermieri?

Animalele din specia porcine trebuie, după aceea, să fie duşate bine cu apă potabilă. Carcasele nu trebuie să conţină contaminări vizibile cu fecale. Orice contaminare vizibilă trebuie să fie îndepărtată fără întârziere prin fasonare sau printr-o metodă alternativă ce are un efect echivalent. Carcasele şi organele nu trebuie să vină în contact cu pardoseala, cu pereţii sau cu platformele de lucru. Operatorii din abator trebuie să urmeze instrucţiunile autorităţii competente, pentru a se asigura că inspecţia post-mortem dezinfectarea laptelui și a cărnii tuturor animalelor tăiate este efectuată în condiţii adecvate, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.

Până la finalizarea inspecţiei post-mortem, părţile unui animal tăiat supus unei astfel de inspecţii trebuie: a să rămână identificabile ca aparţinând unei anumite carcase; b să nu vină în contact cu alte carcase, organe sau viscere, inclusiv cu cele ce au fost deja supuse inspecţiei post-mortem. Totuşi, penisul trebuie să fie îndepărtat imediat, cu condiţia ca acesta să nu prezinte nici o leziune patologică.

Ambii rinichi trebuie să fie degajaţi din grăsimea ce îi acoperă. De asemenea, în cazul animalelor din speciile bovine, porcine şi solipede, trebuie să fie îndepărtată capsula perirenală.

Detergenti Dezinfectanti - HorecaHygiene

Dacă sângele sau alte organe interne de la unele animale este colectat în acelaşi container înainte de terminarea inspecţiei post-mortem, întregul conţinut trebuie să fie declarat impropriu pentru consum uman, dacă carcasa unuia sau mai multor animale în cauză a fost declarată improprie pentru consum uman. După inspecţia post-mortem: a tonsilele animalelor din speciile bovine şi solipede trebuie să fie îndepărtate în mod igienic; b părţile improprii pentru consumul uman trebuie să fie îndepărtate cât mai curând posibil din zona curată a întreprinderii; c carnea suspectă sau declarată improprie pentru consum uman şi subprodusele necomestibile nu trebuie să vină în contact cu carnea declarată proprie pentru consum uman; d viscerele sau părţi ale viscerelor ce rămân în carcasă, cu excepţia rinichilor, trebuie să fie îndepărtate în întregime cât mai curând posibil, cu excepţia cazului în care autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, autorizează în alt fel.

După terminarea tăierii şi a inspecţiei post-mortem, carnea trebuie să fie depozitată în conformitate cu cerinţele prevăzute la cap.

dezinfectarea laptelui și a cărnii ciclul vieții platyhelminthes

Când sunt destinate pentru prelucrare ulterioară: a stomacurile trebuie să fie opărite sau curăţate; b intestinele trebuie să fie golite şi curăţate; c capetele şi picioarele trebuie să fie jupuite sau opărite şi depilate. Atunci când întreprinderile sunt autorizate pentru tăierea diferitelor specii de animale sau pentru manipularea carcaselor de vânat de crescătorie şi de vânat sălbatic, trebuie să fie luate măsuri de precauţie, pentru a se preveni contaminarea încrucişată prin separarea, fie în timp, fie în spaţiu, a operaţiunilor efectuate la diferite specii.

Trebuie să fie disponibile facilităţi separate pentru recepţia şi depozitarea carcaselor nejupuite de vânat de crescătorie tăiat la fermă şi pentru vânat sălbatic. Dacă abatorul nu are facilităţi ce se pot încuia, rezervate pentru tăierea animalelor bolnave sau suspecte, facilităţile utilizate pentru a tăia astfel de dezinfectarea laptelui și a cărnii trebuie să fie curăţate, spălate şi dezinfectate sub supraveghere oficială, înainte să fie realizată tăierea altor animale.

CAPITOLUL V Igiena în timpul tranşării şi dezosării Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure că tranşarea şi dezosarea cărnii de ongulate domestice are loc în conformitate cu următoarele cerinţe: 1. În abatoare, carcasele de ongulate domestice pot fi secţionate în semicarcase sau sferturi de carcase, iar semicarcasele, în nu mai mult de trei porţiuni întregi. Tranşarea şi dezosarea ulterioară trebuie să fie efectuate într-o unitate de tranşare. Prelucrarea cărnii trebuie să fie organizată în aşa fel încât să se prevină sau să se reducă la minimum contaminarea.

Pentru acest scop, operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure, în special, că: a în fapt, carnea destinată pentru tranşare este introdusă în spaţii de lucru în mod ritmic, după cum este necesar; b în timpul tranşării, dezosării, fasonării, tăierii în felii sau în piese, ambalării şi împachetării, carnea este menţinută la o papiloame pe pleoape decât pentru a trata sub 3oC pentru organe şi 7oC pentru altă carne, prin intermediul unei temperaturi ambientale ce nu depăşeşte 12oC sau al unui sistem alternativ ce are un efect echivalent; c atunci când spaţiile sunt autorizate pentru tranşarea cărnii diferitelor specii de animale, sunt luate măsuri de precauţie pentru a se evita contaminarea încrucişată, prin separarea operaţiunilor privind diferitele specii, fie în timp, fie în spaţiu.

Carnea poate fi dezosată şi tranşată înainte ca aceasta să atingă temperatura prevăzută la pct. VII pct. De asemenea, carnea poate fi dezosată şi tranşată înainte să atingă temperatura prevăzută dezinfectarea laptelui și a cărnii pct. În acest caz, carnea trebuie să fie transferată la dezinfectarea laptelui și a cărnii hpv kod muskaraca simptomi tranşare, fie direct din spaţiile de tăiere, fie după o perioadă de dezinfectarea laptelui și a cărnii într-o încăpere de răcire sau refrigerare.

Imediat după ce este tranşată şi, atunci când se consideră corespunzător, împachetată, carnea trebuie să fie răcită la temperatura prevăzută la pct. CAPITOLUL VI Tăierea de urgenţă în afara abatorului Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure că, în fapt, carnea provenită de la ongulate domestice ce sunt supuse tăierii de urgenţă în afara abatorului poate fi utilizată pentru consum uman numai dacă aceasta este conformă cu următoarele cerinţe: 1. Un animal, de altfel sănătos, trebuie să fi suferit un accident ce a împiedicat transportul acestuia la abator din motive de bunăstare.

Un medic veterinar trebuie să efectueze o inspecţie ante-mortem a animalului.

Selectează o Pagină Ghidul de utilizare a dezinfectanților Dezinfectanții sunt substanțe antibacteriene care se aplică pe diverse suprafețe și materiale cu scopul de a distruge microorganismele existențe pe acestea sau de a le aduce la un nivel suficient de scăzut pentru siguranță. Acțiunea de dezinfecție este aplicarea tratamentului de igienizare pentru a combate microorganismele, inclusiv sporii. Dezinfectanții pot avea spectru de acțiune diferit, cum ar fi efect bactericid, virulicid, fungicid sau sporicid. Dezinfecția este necesară în mai multe industrii, de la cea sanitară, alimentară, precum și cea cosmetică. Aplicarea corectă a tratamentului de dezinfecție reduce răspândirea microorganismelor generatoare de boli și igienizează locația unde a fost aplicat tratamentul.

Animalul tăiat şi sângerat trebuie să fie transportat la abator în condiţii igienice şi fără întârziere nejustificată. Îndepărtarea stomacului şi a intestinelor, dar fără o altă toaletare, poate să aibă loc la faţa locului, sub supravegherea unui medic veterinar.

Orice viscer îndepărtat trebuie să însoţească dezinfectarea laptelui și a cărnii la abator şi trebuie să fie identificat ca aparţinând acelui animal. Dacă trec mai mult de două ore între tăiere şi sosirea la abator, animalul trebuie să fie refrigerat.

Atunci când condiţiile climatice permit aceasta, nu este necesară refrigerarea activă. Animalul tăiat trebuie să fie însoţit până la abator de o declaraţie furnizată de operatorul cu activitate în domeniul alimentar care a crescut animalul, precizând identitatea animalului şi indicând orice produse veterinare sau alte tratamente ce au fost administrate animalului, datele de administrare şi perioadele de aşteptare.

Animalul tăiat trebuie să fie însoţit până la abator de declaraţie emisă de medicul veterinar, indicând rezultatul favorabil al inspecţiei ante-mortem, data, ora şi motivul tăierii de urgenţă, precum şi natura oricărui tratament administrat animalului de medicul veterinar.

Animalul tăiat trebuie să fie declarat propriu pentru consum uman ca urmare a inspecţiei post-mortem, efectuată la abator, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să urmeze orice instrucţiuni pe care medicul veterinar oficial le poate furniza după inspecţia post-mortem, cu privire la utilizarea cărnii. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar nu pot pune pe piaţă carne provenită de la animale ce sunt supuse tăierii de urgenţă, cu excepţia cazului în care aceasta poartă o marcă de sănătate specială ce nu poate fi confundată nici cu marca de sănătate prevăzută de Hotărârea Guvernului nr.

STUDIU DE CAZ: Puiul câştigă în războiul dintre carnea de cal şi cea de vacă

O astfel de carne poate să fie pusă pe piaţă numai în România, ca ţară în care are loc tăierea, şi în conformitate cu legislaţia naţională. Totuşi, carnea dezinfectarea laptelui și a cărnii fi tranşată şi dezosată în timpul refrigerării, în conformitate cu cap. Vitamina c anemie pct. Carnea trebuie să atingă temperatura specificată la pct. Totuşi, transportul poate avea loc dacă autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, autorizează aceasta, pentru a permite obţinerea de produse specifice, cu condiţia ca: a un astfel de transport să aibă loc în conformitate cu cerinţele pe care autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, le specifică în ceea ce priveşte transportul de la o întreprindere la alta; b în fapt, carnea să părăsească imediat abatorul sau sala de tranşare situată în acelaşi loc cu spaţiile de tăiere, iar transportul să nu dureze mai mult de două ore.

Carnea destinată pentru congelare trebuie să fie congelată fără întârziere nejustificată, ţinându-se cont, atunci când este necesar, de o perioadă de stabilizare înainte de congelare.

Descriere produs

Carnea neambalată trebuie să fie depozitată şi transportată separat de carnea ambalată, cu excepţia cazului în care aceasta este depozitată serii rick și morty pe paraziți transportată la momente diferite sau în aşa fel încât materialul de împachetare şi modul de depozitare ori transport să nu poată fi o sursă de contaminare pentru carne.

SECŢIUNEA a II-a Carne provenită de la păsări şi de la animale lagomorfe CAPITOLUL I Transportul animalelor vii la abator Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care transportă animale vii la abator trebuie să asigure conformitatea cu următoarele cerinţe: a în timpul colectării şi transportului, animalele trebuie să fie manipulate cu grijă, fără să se cauzeze suferinţe inutile; b animalele care prezintă simptome de boală sau sunt originare din efective cunoscute a fi contaminate cu agenţi de importanţă pentru sănătatea publică pot să fie transportate la abator numai atunci când autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, permite aceasta; c cuştile pentru livrarea animalelor la abator şi modulele, atunci când sunt utilizate, trebuie să fie confecţionate dintr-un material rezistent la coroziune şi trebuie să fie uşor de curăţat şi de dezinfectat.

Imediat după golire şi, dacă este necesar, înainte de reutilizare, toate echipamentele utilizate pentru colectarea şi livrarea animalelor vii trebuie să fie dezinfectarea laptelui și a cărnii, spălate şi dezinfectate. CAPITOLUL II Cerinţe pentru abatoare Dezinfectarea laptelui și a cărnii cu activitate în ferges modul de afișare alimentar trebuie să se asigure că, în fapt, construcţia, configuraţia human papillomavirus in mandarin echipamentele abatoarelor în care sunt tăiate păsări sau animale lagomorfe întrunesc următoarele cerinţe: 1.

Acestea trebuie să aibă o încăpere sau un spaţiu acoperit pentru recepţia animalelor şi pentru inspecţia acestora înainte de tăiere. Pentru a se evita contaminarea cărnii, acestea trebuie: a să aibă un număr suficient de încăperi corespunzătoare operaţiunilor efectuate; b să aibă o încăpere separată pentru eviscerare şi toaletare ulterioară, incluzând adăugarea de condimente la toate carcasele întregi de pasăre, cu excepţia cazului în care autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, autorizează, de la caz la caz, separarea în timp a gastric cancer presentation operaţiuni dintr-un anumit abator; c să asigure separarea în spaţiu sau în timp a următoarelor operaţiuni: i asomarea şi sângerarea; ii deplumarea sau jupuirea şi eventual opărirea; iii expedierea cărnii; d au instalaţii ce previn contactul direct între carne şi pardoseală, pereţi şi echipamente; e au linii de tăiere, atunci când sunt utilizate, ce sunt proiectate pentru a permite înaintarea dezinfectarea laptelui și a cărnii a procesului de tăiere şi pentru a evita contaminarea încrucişată între diferitele părţi ale liniei de tăiere.

Atunci când funcţionează mai mult de o linie de tăiere în aceleaşi clădiri, trebuie să existe o separare adecvată a liniilor, pentru a se preveni contaminarea papilloma tumor in sstology. Este necesar să existe un loc separat cu facilităţi corespunzătoare pentru curăţarea, spălarea şi dezinfectarea: a echipamentelor de transport, cum ar fi cuştile; b mijloacelor de transport.

Scheme de curăţare şi dezinfecţie în fabricile de carne

Aceste spaţii şi facilităţi nu sunt obligatorii pentru lit. Abatoarele trebuie să aibă o facilitate ce se poate încuia, echipată adecvat, sau, atunci când este necesar, o încăpere pentru utilizarea exclusivă de către serviciul veterinar. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure că aceste unităţi de tranşare ce manipulează carne de pasăre sau rău de la pastile de viermi animale lagomorfe: a sunt construite astfel încât să se evite contaminarea cărnii, în special prin: i permiterea unei înaintări continue a operaţiunilor; sau ii asigurarea separării între diferitele loturi de producţie; b au încăperi pentru depozitarea separată a cărnii ambalate sau neprotejate, cu excepţia cazului în care carnea este depozitată la momente diferite sau în aşa fel încât materialul de ambalare şi modul de depozitare să nu poată fi o sursă de contaminare pentru carne; c au săli de tranşare echipate, pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele prevăzute la cap.

V; d au echipamente utilizate pentru spălarea mâinilor de către personalul angajat în manipularea cărnii neprotejate, prevăzute cu robinete proiectate astfel încât să se prevină răspândirea contaminării; e au dispozitive pentru dezinfectarea ustensilelor cu apă caldă furnizată la o temperatură minimă de 82oC sau un sistem alternativ ce are un efect echivalent.

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure că sunt disponibile dezinfectarea laptelui și a cărnii separate dacă într-o unitate de tranşare sunt efectuate următoarele operaţiuni: a eviscerarea de gâşte şi raţe crescute pentru producţia de "ficat gras", ce au fost asomate, sângerate şi deplumate la ferma de îngrăşare; sau b eviscerarea păsărilor ce sunt eviscerate cu întârziere. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care activează în abatoare în tenal halal sunt tăiate păsări ori animale lagomorfe trebuie să asigure conformitatea cu următoarele cerinţe: a carnea provenită de la animale, altele decât cele la care se referă lit.

VI; ii vânatului de crescătorie tăiat la locul de producţie, în conformitate cu secţiunea a III-a; iii vânatului sălbatic mic, în conformitate cu secţiunea a IV-a cap.

Operatorii din abator trebuie să urmeze instrucţiunile elaborate de Autoritate, pentru a se asigura că inspecţia ante-mortem este efectuată în condiţii adecvate. Atunci când întreprinderile sunt autorizate pentru tăierea diferitelor specii de animale sau pentru manipularea ratitelor de fermă şi a vânatului sălbatic mic, trebuie să fie luate măsuri de precauţie pentru a se preveni contaminarea încrucişată, prin separarea în timp sau în spaţiu a operaţiunilor efectuate la diferitele specii.

Trebuie să fie disponibile facilităţi separate pentru recepţia şi depozitarea carcaselor de ratite de fermă tăiate în fermă şi pentru vânatul sălbatic mic.

INFECŢIILE DIGESTIVE CU ESCHERICHIA COLI (E. COLI)

Animalele introduse în sala de tăiere trebuie să fie tăiate fără o întârziere nejustificată. Asomarea, sângerarea, jupuirea sau deplumarea, eviscerarea şi altă toaletare trebuie să fie efectuate fără o întârziere nejustificată şi într-o manieră care să evite contaminarea cărnii.

În special, trebuie să fie luate măsuri pentru a se preveni scurgerea conţinutului tractusului digestiv în timpul eviscerării.

Operatorii din abator sunt obligaţi să respecte instrucţiunile elaborate de Autoritate, pentru a se asigura că inspecţia post-mortem este efectuată în condiţii adecvate şi, în special, că animalele tăiate pot fi inspectate corect. După inspecţia post-mortem: a părţile improprii pentru consum uman trebuie să fie îndepărtate cât mai curând posibil din sectorul curat al întreprinderii; b carnea suspectă sau declarată improprie pentru consum uman şi subprodusele necomestibile nu trebuie să vină în contact cu carnea dezinfectarea laptelui și a cărnii proprie pentru consum uman; şi c viscerele sau părţi ale viscerelor ce rămân în carcasă, cu excepţia rinichilor, trebuie să fie îndepărtate în întregime cât mai curând posibil, cu excepţia cazului în care autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, autorizează în alt fel.

După inspecţie şi eviscerare, animalele tăiate trebuie să fie curăţate şi răcite cât mai curând posibil la o temperatură ce nu depăşeşte 4oC, cu excepţia cazului în care carnea este tranşată cât este caldă. Când carcasele sunt supuse unui proces de răcire prin imersie, trebuie să se ţină cont de următoarele: a trebuie să fie luate orice măsuri de precauţie pentru a se evita contaminarea carcaselor, ţinându-se cont de următorii parametri: greutatea carcasei, temperatura apei, volumul şi direcţia fluxului apei şi timpul de răcire; b echipamentele trebuie să fie golite în întregime, curăţate şi dezinfectate ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată pe zi.

papilom în pleoapa interioară papillomavirus symptomes bouche

Animalele bolnave sau suspecte de îmbolnăvire şi animalele tăiate în cadrul programelor de eradicare ori control al unei boli nu trebuie să fie tăiate în întreprindere, cu excepţia cazului în care autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, permite aceasta.

În acest caz, tăierea trebuie să fie efectuată sub control oficial şi trebuie luate măsuri pentru a se preveni contaminarea. Spaţiile trebuie să fie curăţate şi dezinfectate înainte de a fi reutilizate.

CAPITOLUL V Igiena în timpul şi după tranşare şi dezosare Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure că tranşarea şi dezosarea cărnii de pasăre şi de animale lagomorfe au loc în conformitate cu următoarele cerinţe.

STUDIU DE CAZ: Puiul câştigă în războiul dintre carnea de cal şi cea de vacă

Pentru acest scop, operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure în special că: a în fapt, carnea destinată pentru tranşare este introdusă în spaţii de lucru în mod progresiv, în funcţie de necesităţi; b în timpul tranşării, dezosării, fasonării, felierii, porţionării, ambalării şi împachetării, temperatura cărnii este menţinută la cel mult 4oC, prin intermediul unei temperaturi ambientale de 12oC sau al unui sistem alternativ ce are un efect echivalent; c atunci când clădirile sunt autorizate pentru tranşarea cărnii diferitelor specii de animale, sunt luate măsuri de precauţie pentru a se evita contaminarea încrucişată, atunci când este necesar, prin separarea în timp sau în spaţiu a operaţiunilor privind diferitele specii.

Carnea poate să fie dezosată şi tăiată anterior atingerii temperaturii prevăzute la pct.

dezinfectarea laptelui și a cărnii metode de distrugere a parazitului

Imediat după ce aceasta este tranşată şi, atunci când se consideră corespunzător, împachetată, carnea trebuie să fie răcită la temperatura prevăzută la dezinfectarea laptelui și a cărnii. Carnea neprotejată trebuie să fie depozitată şi transportată separat de carnea împachetată, cu excepţia cazului în care aceasta este depozitată şi transportată la momente diferite sau în aşa fel încât materialul de împachetare şi modul de depozitare sau transport să nu poată fi o sursă de contaminare pentru carne.

IV pct.

Scrieți Propria Recenzie

Ferma trebuie să fie supusă în mod regulat unei inspecţii sanitare veterinare. Operatorii cu dezinfectarea laptelui și a cărnii în domeniul alimentar trebuie să informeze înainte autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, asupra datei şi orei tăierii. Exploataţia trebuie să aibă facilităţi pentru comasarea păsărilor, pentru a permite efectuarea unei inspecţii antemortem a grupului de păsări.

Exploataţia trebuie să aibă clădiri adecvate pentru tăierea igienică şi manipularea ulterioară a păsărilor. Trebuie să fie respectate cerinţele privind protecţia şi bunăstarea animalelor. Păsările tăiate trebuie să fie însoţite până la abator de o declaraţie furnizată de operatorul cu activitate în domeniul alimentar care a crescut animalele, indicând toate produsele veterinare sau alte tratamente administrate animalelor, datele de administrare şi perioadele de aşteptare, precum şi data şi ora tăierii.

Animalul tăiat trebuie să fie însoţit până la abator de un certificat emis de medicul veterinar oficial sau de un medic veterinar împuternicit, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. În cazul păsărilor crescute pentru producţia de "ficat gras", păsările neeviscerate trebuie să fie transportate imediat şi, dacă este necesar, refrigerate, la un abator sau la o unitate de tranşare.

Acestea trebuie să fie eviscerate în decurs de 24 de ore de la tăiere sub supravegherea autorităţii competente. Păsările eviscerate cu întârziere şi obţinute la ferma de producţie pot să fie ţinute o perioadă de maximum 15 zile la o temperatură ce nu depăşeşte 4oC.

Acestea trebuie apoi să fie eviscerate într-un abator sau într-o unitate de tranşare situată pe teritoriul statului în care se află şi ferma de producţie. Prevederile secţiunii I se aplică pentru producerea şi punerea pe piaţă a cărnii provenite de la vânat de crescătorie biongulat mamifere din speciile Cervidae şi Suidaecu excepţia cazului în care autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, consideră că acestea sunt nepotrivite.

Prevederile secţiunii a II-a se aplică pentru producerea şi punerea pe piaţă a cărnii provenite de la ratite.